Dimensiunea demografică

A. Populaţia
- Numărul locuitorilor pe sate, pe comună
- Clasificarea pe vârste, sexe, profesii
- Densitate, populaţie activă, populaţie ocupată
- Mişcări de populaţie(migrari/emigrari) mecanice (definitive/temporare)
- Naturale(natalitate, mortalitate, mortalitate infantilă, spor natural)
- Navetism: aspecte, consecinţe, perspective
- Starea sănătăţii populaţiei analizate, reţeaua instituţiilor sanitare, boli caracteristice, problema alimentaţiei şi a consumului de băuturi alcoolice
- Relaţii juridice-fenomenal justiţional
B. Familie
- Număr de familii pe sate, pe comună
- Structura familiilor
- Divorţul
C. Relaţii între oameni
- Asistenţă medicală
- Leaderi de opinie
La nivelul comunei noastre se poate observa (conform datelor statistice) tendinţa de descreştere numerică a totalului populaţiei.
Prin exemplificare în anul 1992 populaţia totală a comunei se află la nivel de 2496 persoane pentru ca în anii următori să fie după cum urmează:
- de 2450 locuitori în anul 1993
- de 2360 locuitori în anul 1994
- iar în urma recensământului din anul 2002 populaţia totală a comunei este 2018, din care de sex masculin
907 şi feminin 1117
Cehal -938 locuitori
Cehăluţ - 739 locuitori
Orbau - 341 locuitori
Populaţia peste 55 de ani reprezintă peste 34% din totalul populaţiei în timp ce categoria de la 0-14 ani reprezintă 18% din totalul populaţiei.
Din datele de stare civilă la un număr mediu de 45-55 de decese anual se înregistrează în medie cu un număr de 10-12 naşteri. Toate acestea arată că indicele demograf este în scădere cu tendinţa de îmbătrânire a populaţiei.
Marea majoritate a populaţiei active a comunei îşi desfăşoară activitatea în agricultura organizată sub forma gospodăriilor individuale iar un număr de 40 de persoane din populaţie este navetistă. Prin natura sa activitatea agricolă impune fixarea forţei de muncă, lucru impus de particularităţile tehnologice ale sectorului vegetal şi mai pregnant de zootehnie. Din totalul populaţiei active, un procent de peste 91 % lucrează în activităţi nemijlocit agricole sau prestatoare de servicii pentru agricultura. Un procent de 6% fiind ocupată în activitate privind administraţia publică, învăţământ, sănătate, cultură şi alte unităţi bugetare. Mai rămâne un procent de 3% prins în activitate de comerţ, prestatoare de servicii, silvicultura şi alte domenii de activităţi. În concluzie populaţia ocupată în profil teritorial reprezintă un procent de 97,5 % din totalul populaţiei active.
Evoluţia previzibilă a indicatorilor privind populaţia activă şi rata de activitate, se v-a menţine sub raport procentual în aceeaşi proporţie faţă de cifrele absolute care însă se dovedesc a fi în tendinţă de descreştee. În cifre absolute populaţia scade anual cu 40-50 de indivizi ca medie luată în ultimii 10 ani.
Segmentul de populaţie care are tendinţa de migrare este cel de la 14 la 25 de ani, pentru cei de vârsta peste 25 de ani chiar căsătoriţi apare tendinţa de a veni spre comuna nu atât datorită tendinţei oferite de muncă cât în mod absolut datorită condiţiilor sociale actuale.
În general starea sănătăţii a populaţiei este bună; asistenţa sanitară este realizată în prezent de o familie de medici şi două asistente.
În alimentaţie pe lângă alimentele de bază tradiţionale se mai foloseşte ca specific al zonei carnea de porc, afumată ( slănina şi şunca). Consumul de băuturi alcolice se află la un nivel mediu, alături de vin un loc
aparte ocupă pălinca (băutură tradiţională având în vedere cultura pomicolă şi viticolă existente),
Cazurile de încălcare a legislaţiei în rândul cetăţeniilor comunei sunt rare cu caracter accidental.
Între locuitorii din Cehal şi Orbau, majoritatea da naţionalitate română şi cei din Cehăluţ în majoritatea maghiari au existat şi există şi în prezent relaţii de prietenie şi respect reciproc.
În conformitate cu rezultatele ultimului recensământ al populaţiei din 2002 rezultă următoarea statistică 770-familii pe comuna din care Cehal 358 fam, Cehaluţ 282 familii şi Orbau 130 familii.
În general domină familiile nucleare dar există şi familii lărgite.
Divorţul este un fenomen rar în zonă.
Leaderi de opinie sunt preoţii din cele trei sate la care mai pot fi adăugaţi liderii partidelor politice şi intelectualitatea (profesori, doctori etc.)