DIMENSIUNEA ISTORICĂ

Primii locuitori pe teritoriul comunei
-Descoperiri arheologice
-Periodizarea descoperirilor arheologice
b) Atestarea documentară
c) Lupta pentru apărarea hotarelor -pământului strămoşesc
d) Participarea la revoluţii (1848,1859,1864,5877-78, răscoale ţărăneşti, războiul din 1913, ocupaţia germană, reforme agrare, activitatea în anii interbelici, al doilea război mondial, revoluţia din 1989)
e) Organizarea administrativă a localităţii
-Conducerea administrativă a comunei - Organizarea judecătoriei comunale -Paza sătească - Ocrotirea sănătăţii - Poşta,telefon
f) Genealogia celor mai vechi familii
g) Eroi şi fapte de arme
h) Documente istorice şi de artă
Cercetările arheologice sistematice sau descoperirile întâmplătoare au scos la iveală materiale arheologice dupa cum urmeaza:
 
1. Neoliticul şi perioada de tranzit
- topoare de piatra şlefuite şi găurite (11 la număr) care au fost găsite în hotarul comunei Cehal partea numită Pădurea Fanagusa care aparţin culturii Cris.
- în localitatea Cehaluţ la Telek provin şi fragmente de vase tipice culturii Baden.
2. Epoca bronzului
CEHĂLUŢ
- în două puncte distincte din hotarul localităţii, la TELEK pe o terasă inferioară pârâului Cehal şi la FÂNTÂNA TĂTARULUI au tost efectuate săpături arheologice, dezvelindu-se parţial doua aşezări din epoca bronzului, cuitura otomani. De remarcat, că în punctul Fântâna Tătarului s-a găsit şi un fragment de ceaşca ceramică Suciu de Sus.
- depozitui de bronzuri, compus din 84 de piese, descoperit în 1873 se cunoaşte poziţia topografică; este compus din următoarele:
- 19 brăţări
- 63 faiere
- 1 ampix
- 1 veriga
- încă inaintea efectuării săpăturilor din 1969, întâmplător în punctul Tetek s-a găsit un mic depozit de piese din bronz, compus din trei topoare de lupta cu disc şi spin. La o dată neprecizată, în acelaşi loc s-a mai găsit un vârf de tance, precum şi alte piese, mai ales ceramică.
- pe terasa mijlocie a Cehalului, în punctul Campul Mic în anul 1962, s-au descoperit trei valve de
tipar, care se afla la Muzeul Municipial Carei 
3 Epoca fierului
-din localitatea Orbau provine o monedă romană republicană de argint, găsită în anul 1988. Ea are greutatea de 3,65 grame şi diametru de 17-18 mm. Denarul de la Orbau a fost emis în timpul magistratului Calpurnius Piso Frugi. Dupa un sistem cronologic al drenarilor romani republicani (Gruebcr, vol.1) ne datează în anul 88 i. H, iar dupa altul (Crawford, vol.1 ) a fost emisă în anul 90 i.H. Locul de batere a monedei este Roma.
4. Epoca romana şi post-romana
- în satul Cehal din zona Pădurea Fanagasa provin câteva fragmente lucrate cu roata. Ele se află în colecţia Şcolii Generale din localitate.
- în localitatea Cehăluţ fără precizarea locului de descoperire, în ciuda tuturor investigaţiilor făcute, din localitate, provine inventarul unui mormânt de incineraţie. În Muzeul Oraşenesc Tăşnad, se păstrează urmatoarele piese: Un umbo de scot, două vârfuri de lance, un vârf de suliţă, o săgeată şi un mâner de scut. Toate piesele sunt din fier şi pastrează urme de ardere secundară. Mormântul a fast găsit de către colecţionarul Martin Vass, prin anii 1974-1975.
După parcurgerea repertoriului descoperirilor arheologice, se poate trage concluzia generală că în zona Cehalului a existat o evoluţie a comunităţiilor umane, începand neolitic şi până în perioada când apar cele dintâi menţiuni documentare, respectiv în feudalismul timpuriu.
Descoperirile arheologice demonstrează că localitatea Cehal a fost locuită din timpuri străvechi, cu aproximativ 5000 de ani înainte de Hristos.
Prima atestare documentară apare în anul 1205 sub denumirea de Chaha, pentru ca în anul 1330 localitatea să fie amintită sub numele de Chahal. În 1341 denumirea este modificată în Csaholy. În anii următori satele comune apar sub denumiri diferite; Olah Csaholy şi Magyar Csaholy. În anul 1733 este pomenită prima dată denumirea actuala CEHAL.
Dupa o scrisoare din 1348 comuna Cehal este moşia lui CSAHOLY JANOS posesiune întărită de regele Ungariei Sigismond ca recompensă în urma participarii proprietarului la o companie împreună cu regele în Bosnia.
Obligaţiile feudale ale iobagiilor din Cehal sunt fixate în 1475 la o taxă variind între 1 şi 5 forinţi iar în 1771 se mai adaugă a 11 a parte din recolta, 2 găini şi 20 de ouă.
Populaţia aşezării este în 1847 de 850 locuitori în Cehăluţ şi 568 locuitori în Cehal .
În Cehaluţ 307 erau români 521 maghiari şi 22 evrei iar în Cehal 542 romani şi 20 evrei.
Sub aspectul monumentelor şi situurilor istorice cel de al Il-lea Război Mondial a lăsat victime în urma cărora s-a ridicat un monument în pădurea Camar loc în care toponimia locală a fost marcată cu denumirea La Eroi.
Primăria comunei Cehal este situată în satul Cehăluţ pe strada Principală, Nr: 168. În cadrul Primăriei sunt următoarele funcţii: primar, viceprimar, secretar, contabil, inspector financiar, asistent social, bibliotecar.
Paza sătească este asigurată de câte o pază de noapte pentra cele trei sate componente ale comunei,
Asistenţa sanitară este realizată în prezent de o familie de medici şi doua asistente. În satul Cehal avem dispensar iar în Cehaluţ şi Orbau puncte sanitare.
În satele aparţinătoare de comuna sunt ghişee de Poştă, iar reţeaua telefonică este asigurată prin Centrala Telecomului care funcţionează în Cehăluţ. În satul Cehaluţ sunt 36 de abonaţi telefonic şi în Cehal şi Orbau avem doar un singur telefon, în Cehal la Postul de Poliţie şi în Orbau la Familia Malinetescu.
Arborele genealogic a câtorva familii pleacă încă din sec. al XV.-lea  BECSKI  (document din 1476 - care atesta proprietatea de terenuri a familiei ), Benedck Dengelegi (Dindelegan), Biro ;Egri; Delczeg; Gcncsi; Miko; Mogyorosi; Nagy; şi altele.