Economia

Ocupația de bază este agricultura bazată pe culturi de cereale și creșterea animalelor.
Având în vedere slaba productivitate a muncii și faptul că producția agricolă este unica sursă de existență în zonă putem deduce nivelul de trai scazut al populației și numărul mare de persoane care necesită protecție socială.
Pe langă agricultura ca ocupație de bază unii cetățeani reușesc prin efort deosebit să obțină venituri suplimentare prin construirea de microsere și comercializarea diverselor soiuri de plante în piață.
Bugetul unei gospodării țărănești asigură strictul necesar întreținerii familiei și gospodăriei.
Suprafața agricolă totală este de 4837 ha din care:
- 4572 ha privat
- 258 ha I.A.S.
 
DENUMIREA CULTURILOR GOSPODĂRIREA POPULAȚIEI
Rămas neînsămanțat 1031
Ogoare 50
Teren arabil 2433
Pășuni naturale în folosință 977
Fânețe naturale în folosință 753
Vii,pepiniere viticole și hameiști 32
Vii hibrizi pe rod 32
Livezi și pepiniere pomicole 377
 
 
 
DENUMIREA CULTURILOR GOSPODĂRIA POPULAȚIEI
Cartofi 50
Legume de câmp și în solarii 31
Tomate 7
Ceapă 3
Usturoi 1
Varză 5
Ardei 3
Castraveți 2
Rădăcinoase 4
Morcovi 3
Mazăre păstăi 1
Fasole păstăi 2
Vinete 1
Conopidă 1
Alte legume 1
Plante nutreț 280
Lucernă 30
Trifoi 165
Sfeclă furajeră 20
Dovleac furajer 30
Grâu de toamnă 80
Grâu de primăvară 120
Secară de toamnă 10
Triticale de toamnă 20
Orz 10
Orzoaică de primăvară 40
Ovăz de primăvară 40
Porumb pentru boabe 513
Leguminoase pentru boabe 5
Fasole boabe 5
Plante textile 1
Cânepă pentru fibră 1
Plantă uleioasă 130
Floarea Soarelui 130
Plante pentru alte industrializări 22
Sfeclă de zahăr 5
Tutun 15
 
SPECII DE POMI SUPRAF./HA NR. POMI/BUC PE ROD/BUC TINERI /BUC
Pomi total 377 26.300 14.200 3.410
Meri 339 23.000 200 50
Peri 8 1.500 150 20
Pruni 30 1.800 10.000 3.000
Caiși     50 20
Piersici     1.500 150
Nuci     300 20
Cireși și Vișini     2.000 150
 
ANIMALE BUCĂȚI
Bovine 1605
Ovine 1061
Porcine 2246
Cai 227
Iepuri 700
Albine 90 fam
Păsări 24.000
 
 
Suprafața arabilă este lucrată de proprietarii de terenuri care au în dotare tractoare și utilaje agricole, precum și atelaje cu tracțiune animală. Astfel în comună există:
    • combine 12 buc
    • tractoare 64 buc din care: -17 buc. Mici -445
                                                 - 47buc. Mari -650
    • pluguri 48 buc
    • disc 34 buc
    • semănători păioase 7 buc
    • prășitoare 5 buc
    • cultivatoare 4 buc
    • m. ierbicidat 2 buc
    • remorci cisternă 2 buc
    • remorci tractoare 24 buc
    • grape colți 4 buc
    • căruțe 210 buc
    • plug de tr. animale 130 buc
    • semănători 78 buc.